Taťjana Horká

psychiatrička a psychoterapeutka

Taťjana Horká vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě MU v Brně. Od roku 1994 pracovala jako dětská lékařka ve Fakultní dětské nemocnici, Černopolní 9 v Brně, nejprve na kardiologii a následně na interně. Od roku 1999 pracovala jako dětská a dorostová psychiatrička na Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie, v letech 2002-2004 ve funkci funkci primářky. Od roku 2004 provozuje soukromou psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi Psychoprofi s.r.o v Brně. Vedle svojí lékařské praxe se věnuje lektorské činnosti, aktuálně projektu akreditovaných kurzů (MŠMT a MPSV) "Jdeme společně". Jejím velkým tématem je propojování odborníků různých rezortů prostřednictvím seminářů, kurzů, podpora jejich duševního zdraví a hledání osobních zdrojů. Absolvovala výcvik v rodinné systemické psychoterapii v Praze a výcvik v Terapii pevným objetím dle etiky Jiřiny Prekopové. PhDr J. Prekopova jí byla velkou inspirací na cestě k bezvýhradné lásce. Letos na jaře společně přednášely v rámci preventivních programů : "Škola lásky v rodině".

Dvanáct let působila jako předsedkyně správní rady v o.s. Zdravotní klaun a pomáhala propagovat tento projekt v ČR.

V poslední době jí významně oslovil kvantový fyzik Amit Goswami, jeho práce je jí inspirací na poli medicíny. Již několik let si uvědomuje nutnost integrace konvenční vědy, léčby a spirituality. Lidská bytost je nejen fyzické tělo, emocionální tělo, mentální tělo, intuice, duše a duch (a další nepoznané), i nekonečné vědomí projevující se v jedinečnosti bytí. A pokud máme léčit naše pacienty komplexně, tak nestačí se zaměřit jen na fyzické tělo, ale musíme vzít v úvahu a integrovat i nemateriální součástí lidského stvoření.

Před rokem a půl se s manželem po 25 letech společné cesty rozešli, počali dvě děti, dnes již plnoleté ženy.

Partneři

 
Loga 16.3.2018