Jitka Schmiedová

jitka schmiedova

Bývala ředitelka úseku Lidské zdroje (HR) Česká spořitelna a.s.

Jitka Schmiedová je osvědčenou HR manažerkou, s řízením HR má zkušenosti od roku 1991. Vystřídala v tomto oboru řadu renomovaných mezinárodních firem – vedle Vodafone CZ a České spořitelny (Erste Group) to byla mimo jiné i společnost Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o. nebo norská firma Norsk Hydro. Během jejího působení v České spořitelně úspěšně transformovala lidské zdroje do inovativního modelu strategického HR. Následně přijala nabídku pracovat pro Vodafone Česká republika jako viceprezidentka pro HR, firemní komunikaci a řízení majetku. Jako ředitelka úseku Lidské zdroje v České spořitelně znovupůsobila od roku 2014.

Festival VŠEM ŽENÁM podpoří řadu žen v jejich volbách. Dodá jim energii jít svou cestou a posílí jejich přesvědčení. Proto za festivalem stojím i já. Mě samotnou inspirují akce, které podporují rozmanitost osobností, postojů, názorů a cest. Osobně se věnuji podpoře žen v businessu, protože stále ještě žijeme ve světě přetrvávajících předsudků.

Rozhovor s paní Jitkou Schmiedovou:

Kdo Vás osobně v životě nejvíce inspiroval, inspirovala?

Nejvíce mě inspiroval jednoznačně můj tatínek. I v poměrech bývalého režimu byl uznávaným a vyhledávaným ocelářským odborníkem bez stranické příslušnosti a bez opuštění své víry a osobnosti. Ukázal mi, že nejvíce nás limituje strach a obavy. Pokud jim nedáme v naší mysli místo, můžeme mnohé dokázat.  

Proč je nutné pracovat na svém osobním rozvoji?

Svět ve kterém žijeme,  se mění.  Digitalizuje, automatizuje, zrychluje.  Mění se proto i způsob práce a podnikání.  Mění se způsob života a očekávání mladé generace. Pokud se nebudeme přizpůsobovat a měnit spolu s prostředím, ve kterém žijeme a ve kterém chceme být úspěšní, nepodaří se nám to.  

Co podle Vás  přináší různorodé pracovní týmy?

Smíšené týmy přináší především pestrost pohledů na věc, různé názory, způsoby řešení.  Neochudíte se o nejlepší možné řešení.  To je pro úspěšné podnikání a řízení neocenitelným vkladem. Navíc různorodé týmy přináší lepší pracovní klima nejen díky diverzitě žen či mužů, či diverzitě věkové, ale i různých zkušeností a přístupů.     

Máte vlastní zkušenost se slaďováním práce a rodiny?

Nejsem v tomto úplně dobrým příkladem pro ostatní.  Věnovala jsem se dosud především práci.  Jsem člověk, který jedno či druhé dělá rád bez kompromisů.  Nyní se ale snažím o lepší rovnováhu práce a soukromého života a dělám slibné pokroky.  Nikdy není pozdě.

Jaké je být ženou ve Vaší pozici?

Je to skvělé.  Pokud zůstanete ženou tj. sama sebou, můžete vnášet do stále ještě spíše mužského světa v businessu ženský prvek, měnit klima při jednáních. Máte možnost ovlivnit či inspirovat ostatní, podporovat jiné ženy, ale i muže jak ve vlastní firmě, tak mimo ni.

Proč Vaše společnost mimo jiné podporuje ženy, popřípadě jak?

Česká spořitelna má rozsáhlý program pro řízení veškeré diversity, rovných příležitostí pro ženy nevyjímaje.  Jsme firma, která je a nadále chce být atraktivním zaměstnavatelem, a proto podporujeme i ženy. Zejména mladé generaci dnes hodně záleží na tom, zda firma podporuje rovné příležitosti různých skupin.  Máme zhruba tisíc maminek na rodičovské každý rok.  Nechceme se ochudit o jejich talent, kterého na trhu rozhodně není dostatek, zvláště nyní s klesající nezaměstnaností.  Záleží nám na tom, abychom je dokázali vrátit zpátky do práce.

Co byste přála ženám, aby si z festivalu VŠEM ŽENÁM odnesly?

Energii, radost, inspiraci, sebevědomí, nové kontakty, odhodlání.

Jaké je Vaše osobní motto?

Do what you can with what you have every day where you are.

Partneři

 
Loga 16.3.2018