Představujeme partnery festivalu: GlaxoSmithKline, s.r.o.

Odpovídá Monika Horníková:

Proč podporujete festival VŠEM ŽENÁM? Festival VŠEM ŽENÁM je výnimočný svojou rozmanitosťou a inšpiratívnosťou. Ponúka širokú paletu myšlienok, inšpirácií a životných  príbehov pre tie ženy, ktorí sú na ceste objavovavnia a zveľaďovania svojho potenciálu a dokážu sa vnímať ako súčasť vačšieho celku, v ktorom každý máme nejaké poslanie.

Na co se na festivalu nejvíce těšíte a koho byste ráda viděla na festivalu příští rok? Zaujali ma v programe témy: Vedomé vodcovstvo a Životný reštart. Moc sa teším, že sa stretnem s pár kolegyňami a dá sa povedať už aj priateľkami, ktoré si mimoriadne vážim. Do budúcna by ma zaujímali príbehy mladých žien, ktoré v mobilnom gliobálnom svete dokázalinájsť svoje ukotvenie ale aj príbehy z neziskovej sféry, ako zakladanie mobilných hospicov pre deti a starších ľudí v ČR.

Jaké jsou 3 zásadní vlastnosti - pracovní, které zvýhodňují ženy na pracovním trhu? Hodnotové rozhodovanie, týmovosť a empatia - všetky tieto vlastnosti však nie sú prvoplánové a preto nie vždy sú adekvátne oceňované a ľahko identifikovateľné. Zvlášť vo svete biznisu vyhráva skor racionálno-logický prístup, pričom spomínané charakteristiky smerujú viac do oblasti intuitívneho myslenia a sociálne-emočneho interahovania.

Partneři

 
Loga 16.3.2018