Příběh.
Potkala jsem tuto výjimečnou ženu v listopadu 2015. Byla velmi dychtivá do svého záměru pomáhat dětem z dětských domovů jako Dobrá víla. Dostala pár drsných rad do neziskového života. Vrhla se poctivě na kurzy fundraisingu a řízení neziskovek.  Začala budovat svůj sen o pomoci dětem do životaschopné podoby. V létě 2016 se kampaň projektu Dobré víly dětem objevila na Hithit.cz.
Dobré víly vybraly více než 70tis Kč, uskutečnily sen desítkám dětí z dětských domovů - letní tábor. V listopadu 2016 oslavily 1. výročí celého projektu, uspořádaly narozeninovou oslavu s dobročinnou aukci a vybraly další desítky tisíc korun na projekty pro děti v dětských domovech ve středních Čechách.
Tato "víla" už dávno není zakřiknutou paní účetní, je to velmi rozkvetlá, sebevědomá žena, která se nebojí mluvit před cizími lidmi, požádat o dar známé a bohaté lidi.  Je rovnocennou partnerkou v diskuzi zkušeným lidem z neziskového sektoru.  Přes všechnu péči, kterou věnuje cizím dětem, stále zůstává úžasnou maminkou dvou dětí a opravdovou oporou svému manželovi. Mám pocit jakoby z kukly vylezl motýl plný energie a chuti pomáhat jiným a vést i ostatní ku pomoci.


Dopad Vašeho příběhu na okolí.
Jak sama říká. "Spoluzakládala  jsem organizaci Dobré víly pomáhající dětem, kteří nemají v životě štěstí na vlastní rodin. Radostné úsměvy a rozzářené dětské oči nás vítají v dětských domovech již  2. rokem".

Doučování probíhá pravidelně již ve 2 dětských domovech. Letní tábor přinesl dětem inspiraci k novým koníčkům a zájmům.
Prospěch ve škole, po lekcích angličtiny, ruštiny a matematiky, si děti zlepšily až o 2 stupně. Začaly vnímat důležitost vzdělání. Vytvořily jsme tým dobrovolníků, kteří nadšeně pomáhají dětem. Mnozí z nich, studenti, nás vnímají jako inspiraci v hledání životních priorit. Rozvíjíme dětský talent a podporujeme jejich silné stránky.

Partneři

 
Loga 16.3.2018