Lucie Kolaříková - Sebepřijetí

Lucie Kolarikova 2

Sebepřijetí - základní podmínka kvalitního života

Zatímco je většina společnosti k tématu sebelásky skeptická, jsou sluníčkáři přímo nadšení. Někde uprostřed je možné najít odpovědi na otázky ke skutečné hodnotě sebepřijetí, sebeúcty a sebevědomí pro běžný lidský život. Sebeláska je vztah vnitřní a coby základní životní postoj upravuje naše vztahy vnější (mezi lidmi, k práci, k financím, atd.). Souvisí s autenticitou a základní poctivostí vůči sobě i světu kolem a přináší až nečekaná pozitiva.

 

 

 

Přednáška zahrnuje témata:

- Jaké jsou skutečné přínosy sebelásky v životě? 

- Proč není sebeláska egoismus?

- Jaké zástupné hry hrajeme, abychom se cítili dobří?

- Jak sebelásku pěstovat?

 

Partneři

 
Partneři 2019 VŽ